ÚRADNÁ TABUĽA

„Mobilné odberové miesto" zrušenie povolenia. Zverejnené: 19.07.2023
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto" Kultúrny dom, 526, 94132 Semerovo - zrušenie povolenia. Zverejnené: 14.04.2023
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto" Blatná ulica č. 1036/5, 941 37 Strekov - zrušenie povolenia. Zverejnené: 17.01.2023
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto na Komenského ulica č. 37/2, 942 01 Šurany - zrušenie povolenia. Zverejnené: 29.11.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto na Michalská bašta č. 10172/27, 940 02 Nové Zámky - zrušenie povolenia. Zverejnené: 29.11.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto na Ul.T.G.Masaryka č.4979/1 v Nových Zámkoch - zrušenie povolenia. Zverejnené: 11.11.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ parkovisko pri bdove VUNAR, ul. T.G.Masaryka č. 4979/1 - pozastavenie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 18.10.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ prízemie polyfunkčného objektu, Ľ. Štúra 9088/3, 94002 Nové Zámky - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 18.10.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Komenského ul. č.:37/2 942 01 Šurany – ďalšie pozastavenie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 12.09.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Michalská bašta č.27, 940 02 Nové Zámky - – ďalšie pozastavenie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 12.09.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Šurianska ulica č.: 2106/11, 942 01 Šurany - rozhodnutie k zrušeniu povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 12.09.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ prízemie polyfunkčného objektu, Ľ. Štúra 9088/3, 94002 Nové Zámky - pozastavenie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 27.06.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Sobieskeho ul. 357/5 v Štúrove - zrušenie povolania. Zverejnené: 23.05.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Michalská bašta 10172/27, 94 002 Nové Zámky - pozastavenie povolania. Zverejnené: 19.05.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Ul. Komenského 37/2, Šurany - pozastavenie povolania. Zverejnené: 19.05.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Unimobunka pri kultúrnom dome na Šurianskej ul. č. 2106/11, Šurany - zrušenie povolenia. Zverejnené: 22.04.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ parkovisko pri budove VUNAR, T. G. Masaryka 4979/1, 94002 Nové Zámky - zrušenie povolenia. Zverejnené: 29.04.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hlavná ul. č. 126/10 Štúrovo - zrušenie povolenia. Zverejnené: 22.03.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Kultúrny dom, Radava č. 444, 941 47 Radava - zrušenie povolenia. Zverejnené: 08.02.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Kultúrny dom, Hlavná 63/114, 941 43 Dolný Ohaj - zrušenie povolenia. Zverejnené: 08.02.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ prízemie polyfunkčného objektu, Ľ. Štúra 9088/3, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 03.02.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ v kultúrnom dome obce Trávnica, Hlavná ul.č. 37/65- zrušenie povolenia. Zverejnené: 20.01.2022
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hul 435/16, 941 44 Obec Hul- zrušenie povolenia. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto PCR“ UNIMOBUNKA, križovatka ulíc Ľ. Štúra a Cyrilometódskej, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 09.12.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto AG“ UNIMOBUNKA, križovatka ulíc Ľ. Štúra a Cyrilometódskej, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.11.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Vlkas č.157, 941 44 Vlkas - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 11.10.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Juhászová kúria, Nová cesta č. 593/1, 941 10 Tvrdošovce - ďalšie pozastavenie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 07.10.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Juhászová kúria, Nová cesta č. 593/1, 941 10 Tvrdošovce - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 07.09.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Michalská bašta č.27, 940 02 Nové Zámky - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 15.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Veľká Komárňanská 1202/1, Dvory nad Žitavou - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 15.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Šurianska ul. č. 2106/11, 942 01 Šurany - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 08.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Zelená ul.č.6, 940 02 Nové Zámky - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 02.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Námestie Györgya Széchényiho č.9, 940 02 Nové Zámky - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 02.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na J. Stampayho 323/1, 943 42 Gbelce - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 01.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ 1, 94133 Kolta - ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zverejnené: 01.07.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

Zriadenie MOM FNsP rozhodnutie. Zverejnené: 13.07.2020
Zriadenie MOM_FNsP_rozhodnutie Zriadenie MOM_FNsP_rozhodnutie Zriadenie MOM_FNsP_rozhodnutie

"Mobilné odberové miesto" na Michalskej bašte č. 27 v Nových Zámkoch. Zverejnené: 19.11.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského ul.č.85 Štúrovo – „Mobilné odberové miesto“ – rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 18.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Hlavná ulica 1117/1, 94354 Svodín - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Hviezdoslavova 1/34, 94101 Bánov - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na 160, 94162 Michal nad Žitavou - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na 345, 94132 Semerovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Pod kopcom 5902/75, 94001 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 05.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Školská 1/1, 94145 Maňa - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ 244, 94135 Dubník - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ G. Czuczora 1235/10, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Nábrežná 2335/95 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hradná 2843/22, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 08.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Mostná 3, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 08.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Devínska 2492/12, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 11.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ G. Bethlena 5271/41, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 13.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Černík 145, 94105 Černík - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 14.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Krížna 3794/17, 94201 Šurany - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 18.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ FNsP Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Lipová č. 203,941 02 Lipová - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Bardoňovo č. 123, 941 49 Bardoňovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Komoča č. 424, 941 21 Komoča - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Veľké Lovce č. 41, 941 42 Veľké Lovce - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ dom kultúry, Poštová 11, 941 11 Palárikovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Rastislavice č. 27, 941 08 Rastislavice - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Zemné č. 1, 941 22 Zemné - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Petra Jilemnického 3, 941 11 Palárikovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„mobilné odberové miesto“ s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Karavan VIVO s EČ DS365YM - testy vykonávané na území SR, 54, 93041 Hviezdoslavov Zverejnené: 27.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Blatná ulica 1036/5, 94137 Strekov - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 27.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Obecný úrad, Zdravotnícka 322/2, 94148 Podhájska - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 27.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Lastovičia ul.č.2, 940 02 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 28.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Námestie slobody č.1,943 01 Štúrovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 08.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Unimobunka na parkovisku vedľa objektu Relax komplexu - krytej plavárni, Cisárska bašta, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 12.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Dedinka 97, 941 50 Dedinka - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 15.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Ľ. Štúra 3, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 17.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Dom kutúry, Kmeťovo č. 64, 94162 Kmeťovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 18.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Komárňanská cesta č. 92, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 26.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hlavná ul. č. 78, 943 01 Štúrovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 26.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ parkovisko pri ÚPSVaR, F Kapisztóryho, 940 02 Nové Zámky- uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 05.03.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Michalská bašta č. 27, multifunkčný kontajner na parc. č. 6927/1 k.ú. Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 16.04.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

 

Design provided by TeRaCoD.