ÚRADNÁ TABUĽA

Zriadenie MOM FNsP rozhodnutie. Zverejnené: 13.07.2020
Zriadenie MOM_FNsP_rozhodnutie Zriadenie MOM_FNsP_rozhodnutie Zriadenie MOM_FNsP_rozhodnutie

"Mobilné odberové miesto" na Michalskej bašte č. 27 v Nových Zámkoch. Zverejnené: 19.11.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Ul. Komenského 37/2, Šurany - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Sobieskeho ul. 5 v Štúrove - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Veľká Komárňanská 1202/1, Dvory nad Žitavou - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského ul.č.85 Štúrovo – „Mobilné odberové miesto“ – rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na ul. Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 18.12.2020
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Hlavná ulica 1117/1, 94354 Svodín - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Hlavná 37/65, 94146 Trávnica - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Hviezdoslavova 1/34, 94101 Bánov - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na 160, 94162 Michal nad Žitavou - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na 345, 94132 Semerovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 04.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na J. Stampayho 323/1, 943 42 Gbelce - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 05.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ na Novozámocká censta 1/56, 94110 Tvrdošovce - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 05.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Pod kopcom 5902/75, 94001 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 05.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Školská 1/1, 94145 Maňa - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ 244, 94135 Dubník - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ G. Czuczora 1235/10, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Nábrežná 2335/95 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 07.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hradná 2843/22, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 08.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Mostná 3, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 08.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Devínska 2492/12, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 11.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ 1, 94133 Kolta - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 11.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ G. Bethlena 5271/41, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 13.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Černík 145, 94105 Černík - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 14.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Krížna 3794/17, 94201 Šurany - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 18.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ FNsP Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Vlkas č.157, 941 44 Vlkas - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Lipová č. 203,941 02 Lipová - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hul 435/16, 941 44 Obec Hul- uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Bardoňovo č. 123, 941 49 Bardoňovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Komoča č. 424, 941 21 Komoča - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 21.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Veľké Lovce č. 41, 941 42 Veľké Lovce - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Šurianska ul. č. 2106/11, 942 01 Šurany - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ dom kultúry, Poštová 11, 941 11 Palárikovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Rastislavice č. 27, 941 08 Rastislavice - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Zemné č. 1, 941 22 Zemné - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Petra Jilemnického 3, 941 11 Palárikovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 22.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„mobilné odberové miesto“ s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Karavan VIVO s EČ DS365YM - testy vykonávané na území SR, 54, 93041 Hviezdoslavov Zverejnené: 27.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Blatná ulica 1036/5, 94137 Strekov - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 27.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Obecný úrad, Zdravotnícka 322/2, 94148 Podhájska - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 27.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Lastovičia ul.č.2, 940 02 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 28.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Zelená ul.č.6, 940 02 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 28.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Námestie Györgya Széchényiho č.9, 940 02 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 28.01.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Námestie slobody č.1,943 01 Štúrovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 08.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Kultúrny dom, Hlavná 63/114, 941 43 Dolný Ohaj - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 09.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Kultúrny dom, Radava č. 444, 941 47 Radava - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 09.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Unimobunka na parkovisku vedľa objektu Relax komplexu - krytej plavárni, Cisárska bašta, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 12.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Dedinka 97, 941 50 Dedinka - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 15.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Ľ. Štúra 3, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 17.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Dom kutúry, Kmeťovo č. 64, 94162 Kmeťovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 18.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

Zrušenie prevádzku „Mobilné odberové miesto“ Juhászova kúria, Nová cesta 593/1, 94110 Tvrdošovce - Zverejnené: 25.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Komárňanská cesta č. 92, 94002 Nové Zámky - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 26.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

„Mobilné odberové miesto“ Hlavná ul. č. 78, 943 01 Štúrovo - uvedenie priestorov do prevádzky. Zverejnené: 26.02.2021
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

 

Design provided by TeRaCoD.