Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Érsekújvári Regionális közegészségügyi hivatal


940 30 Nové Zámky

Slovenská 13

Aktuálne informácie

Upozorňujeme na nové vydané vyhlášky uverejnené vo Vestníku vlády SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia konkrétne i Vyhlášku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky

Rok:2021. V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované: Link na vyhlášky

Rok:2020. V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované: Link na vyhlášky

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z. zákonom č. 198/2020 Z.z.

ÚRADNÁ TABUĽA

Aktuálne informácie COVID-19 (Koronavírus)

Ako sa správať na kúpalisku.
Ako sa správať na kúpalisku.

COVID-19

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovných dní
od 8.00 - 15.00 na našom tel. čísle: 035 6400 997
alebo na email adrese: nz.epid@uvzsr.sk

Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Ajánlások a COVID-19 betegséggel érintett területekről érkezők számára

Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Interesno informacija pedal o ripi

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

ШТО РОБИТИ, КЕДЬ СЯ ВЕРТАЄТЕ З ОБЛАСТИ ЗАСЯГНУТОЙ ЕПІДЕМІЁВ НОВЫМ КОРОНАВІРУСОМ, І ПРОЯВИТЬ СЯ У ВАС ГОРЯЧКА, КАШЕЛЬ АБО ТЯЖКЕ ДЫХАНЯ?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ З ОБЛАСТІ ЗАРАЖЕНОЇ НОВИМ КОРОНАВІРУСОМ І У ВАС БУДЕ ТЕМПЕРАТУРА, КАШЕЛЬ АБО ЗАДИШКА?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

WAS MACHT MAN, WEN SIE AUS DEM ANSTECKUNGSGEBIET DES CORONAVIRUS KOMMEN UND BEI IHNEN DIE TEMPERATUR, HUSTEN ODER ATEMNOT ERSCHEINT?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Usmernenie HH SR k ARS spôsobeneho koronavírusom 2019 - nCoV

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Zoznam zaradených uchádzačov na skúšku z odb. spôsobilosti

Termín skúšky z odbornej spôsobilosti OZNAM: z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírum (SARS.CoV-2) sa rušía všetky termíny odbornej prípravy a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti až do odvolania. Náhradný termín bude včas oznámený!.

Novela vyhlášky č. 533/200 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Organizovanie farmárskych trhov,vrátanie výroby a predaja zabíjačkových špecialít

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Svetový deň AIDS

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a v susedných krajinách

Alergény označovanie - usmernenie

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín Video

Očkovací kalendár na rok 2020

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

Design provided by TeRaCoD.