Nový portál úradov verejného zdravotníctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Érsekújvári Regionális közegészségügyi hivatal
940 30 Nové Zámky
Slovenská 13

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19:
RÚVZ Nové Zámky v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie porušenia protiepidemických opatrení COVID – 19.

E-mail:nz.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

Aktuálne informácie


Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne
uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.


V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ NZ www.ruvznz.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména ruvznz.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ NZ nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvznz.
Od 23.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.

Nový portál úradov verejného zdravotníctva - A közegészségügyi hatóságok új portálja

Európsky imunizačný týždeň 2023. - Európai védőoltás hete 2023.

Výsledky - Svetový deň vody - Eredmények - A víz világnapja - 22.03.2023

Svetový deň vody - A víz világnapja - 22.03.2023

Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie!
Legyünk felelősségteljesek az egészségesebb fürdőzésért!
Bądźmy ostrożni i kąpmy się zdrowiej!

Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení) - Himlős esetek az európai régióban (alapvető információk a betegségről)

Manuál manažmentu organizovaného očkovania zdravotnickych pracovníkov proti chrípke v nemocniciach - Kézikönyv az egészségügyi dolgozók számára, influenza elleni vakcinázásának kezeléséhez a kórházakban

"Epiketa": Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19“ - Gyakorlati tanácsok, hogyan viselkedjenek a mindennapi helyzetekben a COVID-19 terjedése idején.

Nové vyhlášky ÚVZ SR

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

Rok:2022. V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované: Link na vyhlášky

Rok:2021. V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované: Link na vyhlášky

Rok:2020. V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované: Link na vyhlášky

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z. zákonom č. 198/2020 Z.z.

ÚRADNÁ TABUĽA

Aktuálne informácie COVID-19 (Koronavírus)

Ako sa správať na kúpalisku.
Ako sa správať na kúpalisku.

COVID-19

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovných dní
od 8.00 - 15.00 na našom tel. čísle: 035 6400 997
alebo na email adrese: nz.epid@uvzsr.sk

Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Ajánlások a COVID-19 betegséggel érintett területekről érkezők számára

Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Interesno informacija pedal o ripi

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

ШТО РОБИТИ, КЕДЬ СЯ ВЕРТАЄТЕ З ОБЛАСТИ ЗАСЯГНУТОЙ ЕПІДЕМІЁВ НОВЫМ КОРОНАВІРУСОМ, І ПРОЯВИТЬ СЯ У ВАС ГОРЯЧКА, КАШЕЛЬ АБО ТЯЖКЕ ДЫХАНЯ?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ З ОБЛАСТІ ЗАРАЖЕНОЇ НОВИМ КОРОНАВІРУСОМ І У ВАС БУДЕ ТЕМПЕРАТУРА, КАШЕЛЬ АБО ЗАДИШКА?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

WAS MACHT MAN, WEN SIE AUS DEM ANSTECKUNGSGEBIET DES CORONAVIRUS KOMMEN UND BEI IHNEN DIE TEMPERATUR, HUSTEN ODER ATEMNOT ERSCHEINT?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Usmernenie HH SR k ARS spôsobeneho koronavírusom 2019 - nCoV

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Zoznam zaradených uchádzačov na skúšku z odb. spôsobilosti

Termín skúšky z odbornej spôsobilosti

Novela vyhlášky č. 533/200 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Organizovanie farmárskych trhov,vrátanie výroby a predaja zabíjačkových špecialít

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a v susedných krajinách

Alergény označovanie - usmernenie

Očkovací kalendár na rok 2020

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

Design provided by TeRaCoD.