Portál otvorených dát RÚVZ Nové Zámky

Portál otvorených dát vznikol v rámci
Iniciatívy pre otvorené vládnutie
, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi. Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát -


data.gov.sk

Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

Objednávky tovarov a služieb

Faktúry za tovary a služby (2016-2019)

Faktúry za tovary a služby (2020) CSV

Faktúry za tovary a služby (2020) XLS

Faktúry za tovary a služby (2021) CSV

Faktúry za tovary a služby (2021) XLS

Faktúry za tovary a služby (2022) CSV

Faktúry za tovary a služby (2022) XLS


Faktúry za tovary a služby (2023)


Objednávky tovarov a služieb (2023)


Zmluvy


Koletkívna zmluva - 2019-2020
Koletkívna zmluva - dodatok - 2019-2020
Koletkívna zmluva - 2021
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2021
Koletkívna zmluva - 2022
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022

 

Design provided by TeRaCoD.