Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Érsekújvári Regionális közegészségügyi hivatal


940 30 Nové Zámky

Slovenská 13

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS

Úradné hodiny pre podateľňu a pokladňu: Pondelok - Piatok od 8:00 do 11:00

Iktató és pénztár hivatali nyitvatartási ideje: Hétfő - Péntek 8:00-tól - 11:00-ig

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie COVID-19 (Koronavírus)

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.

Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_biely_A5-small.165

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

Koronavirus_biely_A5-small.165

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Koronavirus_biely_A5-small.165

Verejné vyhlášky
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165 COVID-19

COVID-19

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovných dní
od 7.30 - 15.30 na našom tel. čísle: 035 6400 997
alebo na email adrese: nz.epid@uvzsr.sk

Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Ajánlások a COVID-19 betegséggel érintett területekről érkezők számára

Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Interesno informacija pedal o ripi

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Usmernenie HH SR k ARS spôsobeneho koronavírusom 2019 - nCoV

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Zoznam zaradených uchádzačov na skúšku z odb. spôsobilosti

Termín skúšky z odbornej spôsobilosti V súvislosti s verejnou vyhláškou ohľadne hromadných podujatí sú zrušené skúšky odbornej spôsobilosti ku dňu 26.3.2020 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch. O konaní skúšok v ďalších termínoch budú zverejnené informácie na webovej stránke RÚVZ Nové Zámky.

Novela vyhlášky č. 533/200 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Organizovanie farmárskych trhov,vrátanie výroby a predaja zabíjačkových špecialít

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Svetový deň AIDS

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a v susedných krajinách

Alergény označovanie - usmernenie

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín Video

Očkovací kalendár na rok 2020

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

Design provided by TeRaCoD.