Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Érsekújvári Regionális közegészségügyi hivatal


940 30 Nové Zámky

Slovenská 13

Aktuálne informácie

Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Usmernenie HH SR k ARS spôsobeneho koronavírusom 2019 - nCoV

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Zoznam zaradených uchádzačov na skúšku z odb. spôsobilosti

Termín skúšky z odbornej spôsobilosti

Novela vyhlášky č. 533/200 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Organizovanie farmárskych trhov,vrátanie výroby a predaja zabíjačkových špecialít

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Svetový deň AIDS

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a v susedných krajinách

Alergény označovanie - usmernenie

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín Video

Očkovací kalendár na rok 2020

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

Design provided by TeRaCoD.