Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Érsekújvári Regionális közegészségügyi hivatal


940 30 Nové Zámky

Slovenská 13

Aktuálne informácie

Komunálne volby 2020 - informačná povinnosť
Komunálne volby 2020 - informačná povinnosť Komunálne volby 2020 - informačná povinnosť

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z. zákonom č. 198/2020 Z.z.

ÚRADNÁ TABUĽA

Aktuálne informácie COVID-19 (Koronavírus)

Ako sa správať na kúpalisku.
Ako sa správať na kúpalisku.

Verejné vyhlášky
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165 COVID-19

COVID-19

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať počas pracovných dní
od 8.00 - 15.00 na našom tel. čísle: 035 6400 997
alebo na email adrese: nz.epid@uvzsr.sk

Letáky: Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou spôsobenej koronavírusom
Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Ajánlások a COVID-19 betegséggel érintett területekről érkezők számára

Koronavirus_biely_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Interesno informacija pedal o ripi

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

ШТО РОБИТИ, КЕДЬ СЯ ВЕРТАЄТЕ З ОБЛАСТИ ЗАСЯГНУТОЙ ЕПІДЕМІЁВ НОВЫМ КОРОНАВІРУСОМ, І ПРОЯВИТЬ СЯ У ВАС ГОРЯЧКА, КАШЕЛЬ АБО ТЯЖКЕ ДЫХАНЯ?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ З ОБЛАСТІ ЗАРАЖЕНОЇ НОВИМ КОРОНАВІРУСОМ І У ВАС БУДЕ ТЕМПЕРАТУРА, КАШЕЛЬ АБО ЗАДИШКА?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

WAS MACHT MAN, WEN SIE AUS DEM ANSTECKUNGSGEBIET DES CORONAVIRUS KOMMEN UND BEI IHNEN DIE TEMPERATUR, HUSTEN ODER ATEMNOT ERSCHEINT?

Koronavirus_modry_A5-small.165 Koronavirus_modry_A5-small.165

Usmernenie HH SR k ARS spôsobeneho koronavírusom 2019 - nCoV

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Zoznam zaradených uchádzačov na skúšku z odb. spôsobilosti

Termín skúšky z odbornej spôsobilosti OZNAM: z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírum (SARS.CoV-2) sa rušía všetky termíny odbornej prípravy a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti až do odvolania. Náhradný termín bude včas oznámený!.

Novela vyhlášky č. 533/200 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Organizovanie farmárskych trhov,vrátanie výroby a predaja zabíjačkových špecialít

Poskytovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Svetový deň AIDS

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a v susedných krajinách

Alergény označovanie - usmernenie

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín Video

Očkovací kalendár na rok 2020

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

 

Design provided by TeRaCoD.